Logo Slovenskej chirurgickej spoločnosti
Fotografia prof. MUDr. Stanislav Čársky, DrSc.
Sekcia mladých chirurgov Slovenskej chirurgickej spoločnosti
Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava
Národný onkologický ústav, Bratislava

organizujú pod záštitou

hlavného odborníka MZ SR pre chirurgiu prof. MUDr. Juraja Pechana, CSc.
a generálneho riaditeľa Národného onkologického ústavu Ing. Tomáša Alschera, MPH

XIX. Dni Mladých Chirurgov

prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, DrSc.

Hotel Devín , Bratislava 6. - 7. júna 2019

Informácie o kongrese Facebook logo

Témy kongresu

   Onkochirurgia
   Miniinvazívna chirurgia
   Výživa v chirurgii
   Vária
   Sesterská sekcia
Maximálna dĺžka prednášky: 7 min + 3 min diskusia
Podmienka prezentujúceho: vek do 40 rokov
Elektronická registrácia: Február - Apríl 2019 na www.mladychirurg2019.sk
Aktívna účasť (člen Sekcie mladých chirurgov SCHS/ČCHS, sestry): 0 €
Pasívna účasť (člen Sekcie mladých chirurgov SCHS/ČCHS, sestry): 15 €
Ostatní: 30 €
Kongres je zaradený do systému celoživotného vzdelávania lekárov a zdravotníckych pracovníkov. Akreditačnou komisiou boli pridelené kredity:
   za pasívnu účasť:
     Počet kreditov za deň 6. 6. 2019 - 6 kreditov
     Počet kreditov za deň 7. 6. 2019 - 5 kreditov
   za aktívnu účasť získava naviac:
     prvý autor 10 kreditov
     prví dvaja spoluautori - po 5 kreditov
Kredity budú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 366/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SACCME a Európskou akreditačnou radou (EACCME)

InformácieUbytovanie

   Hotel Devín

     Rezervácia: poslať vyplnený rezervačný formulár na reservations@hoteldevin.sk, pridať poznámku "KMCH 2019"
     Cena za štandardnú izbu: 109 € za jednolôžkovú / 129 € za dvojlôžkovú izbu na noc / vyšší štandard 149 € na noc
     Rezervačný link bude dostupný do 30.04.2019
     Storno poplatky podľa štandardného cenníka hotela
     Vyššie uvedená cena je vrátane DPH, bufetových raňajok a bezplatného vstupu do Spa centra
     Mestský poplatok vo výške 1,70 € osoba nie je zahrnutý v tejto cene a hradí sa zvlášť

   Park Inn by Radisson Danube Bratislava

     Rezervácia: priamo na stránke ParkInn by Radisson, pridajte poznámku "KMCH 2019"
     Cena za štandardnú izbu: 115 € za jednolôžkovú / 125 € za dvojlôžkovú izbu na noc
     Rezervačný link bude dostupný do 08.05.2019
     Hostia budú potrebovať platobnú kartu na garanciu rezervácie
     Bezplatné zrušenie už potvrdenej rezervácie bude možné len do 72 hodín pred príchodom
     Vyššie uvedená cena je vrátane DPH, bufetových raňajok a bezplatného vstupu do Fitness Centra
     Mestský poplatok vo výške 1,70 € osoba nie je zahrnutý v tejto cene a hradí sa zvlášť

   Hotel Avance

     Rezervácia: poslať rezervačný mail na hotelavance@hotelavance.sk, pridať poznámku "KMCH 2019"
     Cena za štandardnú izbu:99 € za jednolôžkovú / 119 € za dvojlôžkovú izbu na noc / suite 139 € na noc
     Rezervačný link bude dostupný do 30.04.2019
     Storno poplatky podľa štandardného cenníka hotela
     Vyššie uvedená cena je vrátane DPH a bufetových raňajok
     Mestský poplatok vo výške 1,70 € osoba nie je zahrnutý v tejto cene a hradí sa zvlášť
   Cena za večeru: 25 €
Poplatok za ubytovanie a večeru si hradí každý účastník individuálne.

Registrácia

Osobné informácie sú spracovávané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 a taktiež v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Účasť na konferencii
Zadávať v tvare priezvisko, meno, bez titulov
Zadávať v tvare priezvisko, meno, bez titulov
Kľúčové slová oddelené čiarkou

Ulica a orientačné číslo
Špecializácia
Zadajte Vašu špecializáciu

Ulica a orientačné číslo

napríklad: +421 123 456 789Kontakt


MUDr. Miroslav Tomáš, PhD.
Predseda sekcie mladých chirurgov SCHS